NBDC - english

NBDC - deutsch

NBDC - français
Zoek
Contact
Links
Sitemap

 / juni 2001

'Toename aansprakelijkheid verhoogt realisme over risico's
21 juni 2001

ROTTERDAM (ANP) - Onder dreiging van miljoenenclaims zal het
risicobeleid de komende jaren realistischer en serieuzer worden.
Dat is de verwachting van de Leidse jurist E. Muller.

Muller, tevens directeur van het Crisis Onderzoek Team, sprak
donderdag op een symposium over Crisisbeheersing en
Rampenbestrijding in Rotterdam. Daarbij werd herhaaldelijk
gerefereerd aan de ramp in Volendam, waarover tezelfdertijd het
rapport-Alders verscheen.

Muller voorspelt een toenemende juridisering, deels naar
Amerikaans voorbeeld, van de nasleep van rampen en ongelukken.
Slachtoffers zullen enorme claims indienen bij iedereen die nalatig
is geweest.

,,En dan gaat het weer gewoon over geld. Over claims van
miljoenen of zelfs honderden miljoenen. Dat zal het risicobeleid
pas echt vorm gaan geven'', aldus Muller. ,,Uiteindelijk zal de
normstelling dan veel realistischer worden.''

Ook de overheid ontkomt er niet aan regels en bepalingen te
herijken op haalbaarheid, zo betoogde Muller. Hij refereerde
daarbij aan uitspraken van de spreker v""r hem, de Rotterdamse
loco-burgemeester E. Kuijper. Die gaf aan dat het in Rotterdam soms
eenvoudigweg onmogelijk is aan alle regels te voldoen. Ze zijn vaak
onderling tegenstrijdig en vaak in een dichtbevolkte en bedrijvige
stad als Rotterdam onhaalbaar.

,,Als de loco voor de civiele rechter zegt wat ze hier zegt, dan
is het klaar'', aldus Muller. ,,Dan is de gemeente aansprakelijk
voor bijna alles wat er misgaat.''

Muller wees er verder op dat burgers sowieso overspannen
verwachtingen hebben van de beheersbaarheid van risico's. ,,Burgers
moet duidelijk gemaakt worden dat de huidige samenleving niet
zonder risico's is; overheid en bedrijfsleven hebben maar beperkte
mogelijkheden om te kunnen optreden. Risico's horen bij het
leven.''


Bron: ANP


 

snelzoeken binnen de site

dinsdag 31 maart 2015

www.brandweer.nl

Laatste wijzigingen op nbdc.nl
Nationaal monument voor omgekomen brandweermensen
Historische documenten op internet
Werkgroep Brandweer Historie
Oproep voor gegevens over omgekomen brandweerlieden
Oproep voor onderzoek naar de Rijksbrandweer

Nieuwsberichten ANP e.a. op brandweer.nl

Bezoek het Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis

Brandweermuseum Borculo!


Bezoek het Nationaal Brandweermuseum Hellevoetsluis

Brandweermuseum Borculo!